Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

background - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn dùng CSS sau để custom màu background trang chủ (Nhập vào Theme Options > General > Custom CSS): ... -Classy) > Please upload your background image here.
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào function.phpadd_custom_background();Sau khi chèn vào trong phần appearane xuất hiện thêm phần tùy chỉnh background
0 phiếu
1 câu trả lời
: Custom Background Image: phần này cho phép bạn tải ảnh lên làm background cho 1 bài viết cụ thể. Sau khi tải ảnh ... Custom Background Color: chọn màu background cho hình ảnh vừa tải lên
+1 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Muốn thay đổi background của trang đăng nhập bạn tạo thư mục mới tên login trong theme: Trong thư mục login bạn ... fixed center; }Thay đổi background tùy theo yêu cầu của mình
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử code này xem:footer#footer .colophon {    background-color: #FFF;}Chỉ cần thay màu background vào #FFF là được.
0 phiếu
1 câu trả lời
haicotien: Bạn sử dụng CSS sau để thay đổi màu background cho toàn bộ text widget nhé:.sidebar .widget_text { background-color ... dùng plugin Simple Custom CSS để thêm CSS trên vào WordPress.
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để thay đổi background cho phần soan thảo văn bản trong Post nơi mà chúng ta viết nội dung trong các Post, bạn có thể ... Word Count plugin: https://www.youtube.com/watch?v=XL-wl7nqU_w
+1 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Nếu muốn thêm một video Youtube vào làm background cho trang WordPress của mình, đầu tiên bạn cần cài đặt và kích hoạt ... Vậy là bạn đã có một background đẹp sử dụng video Youtube.
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...