Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

author - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Mình cũng tìm kiếm thấy trên WordPress có cách làm như sau:<?phpglobal $wp_query;$curauth = $wp_query->get_queried_object(); ... ID, và thay đổi cả post_type.Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
: Chào bạn, bạn có thể làm theo cách sau:- Đầu tiên: bạn có thể tải về plugin này: https://wordpress.org/plugins/wordpress-easy ... .00|Payment 3:50.00"]'); ?>Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn tham khảo ở đây nhé: http://themeforest.net/become_an_author
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể tham khảo đoạn code sau đây:Code khai báo trong functions.phpfunction top_comment_authors($amount = 5) { ... ;} Code hiển thị:<? top_comment_authors(); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để xóa post metabox "Authors", bạn add code sau vào functions.php nhé:function ... 'normal' );}add_action('admin_menu','remove_default_post_screen_metaboxes');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử dùng code này xem nhé:add_action('post_updated', 'prefix_on_update_author', 10, 3);function prefix_on_update_author( ... có thể add code vào đây.    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, mình có đoạn code sau, nó sẽ list ra toàn bộ Author trong Dropdown list, bạn tham khảo nhé:<li id="users" ... );    ?>   </form></li>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để list ra các Author có số post nhiều nhất, bạn thử sử dụng code sau nhé:<?php foreach ( get_users('order=DESC& ... đang để là 5 Author, bạn có thể thay đổi lại nhé.!
0 phiếu
1 câu trả lời
Zann: Bạn có thể vào mục quản lý Comment của Dashboard > Quick Edit > Sửa địa chỉ ở mục Link.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy Author avatar, bạn có thể sử dụng hàm the_author_image();.the_author_image(before, after, width, height, ... ?> Thế là bạn đã lấy Author avatar rồi .
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn chỉ cần mở file functions.php của theme sau đó dán đoạn mã dưới đây vào và nhấn nút "Update".Hiển ... sau trong vòng lặp:<?php check_author_status(); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể thử dùng code này để xóa author trong slug (thêm vào file functions.php):// The first part // ... lại permalink bằng cách vào Settings > Permalinks và nhấn Save Changes
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn không nên dùng query_posts hay custom query, muốn hiển thị projects theo author thì nên dùng pre_get_posts. Ví dụ:< ... 'projects' );     } });
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Nếu bạn muốn bỏ các trường mặc định trong Profile của Author trong WordPress ví dụ như: AIM, Jabber và Yahoo ... unset($contactmethods['yim']); return $contactmethods; } ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để liệt kê tất cả các tác giả có trong blog bạn có thể dùng  List Authors Widget plugin Ngoài ra bạn có thể làm ... thị những tác giả có một hoặc nhiều bài viết)  
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để thay đổi slug author ở đường dẫn đến profile tác giả bạn có thể thêm code sau vào file functions.php của theme ... và cập nhật lại file .htaccess để tránh gặp lỗi 404.
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Có một số plugin trên wordpress.org rất hữu ích để tùy chỉnh Author Bio, bạn có thể dùng thử: Author Box Ultimate, Simple Author Box, Sexy Author Bio và Author Bio Box
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Nếu muốn các author chỉ có thể xem và sửa post của mình, bạn có thể thêm code sau vào tập tin ...    }}add_filter('parse_query', 'mypo_parse_query_useronly' );?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để lấy Author Excerpt bạn hãy thêm đoạn code sau vào file functions.php<?php// Paste the code below to the ... ('author_excerpt')){echo author_excerpt();} ?>  
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn nên  dùng  Author Avatars plugin, dưới đây là link video hướng dẫn sử dụng Author Avatars pluginhttps://www.youtube.com/watch?v=nxNPmJCmlaQ 

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...