Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

archives - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể thay đổi kiểu title thông qua các category template (nếu bạn có nhiều category template thì sẽ cần phải chỉnh sửa ... SEO, nó có setting để bạn đặt tên cho các file archive.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn các category của những custom post type vào Archives bạn thử tham khảo ... ( 'pre_get_posts', 'category_set_post_types' ); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Thêm nút RSS Subscription vào Tag ArchivesBạn mở tập tin tag.php trong thư mục theme và thêm đoạn mã sau vào  ... /a></p></div>'; ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
munhaudau: Để mục Archives trên trang WordPress chỉ lưu trữ 12 tháng, bạn hãy tìm đoạn code sau trong file sidebar.php:< ... php wp_get_archives('type=monthly&limit=12'); ?><ul>
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Archives.php là file sẽ hiển thị danh sách các bài viết khi bạn vào category, tag hoặc một custom taxonomy nào đó. Từ bản 3.0 trở lên wordpress mới có sẵn file archives.php này.
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để tạo 1 Archives page, bạn cần:Tạo 1 file archives.php trong thư mục theme (wp-content/themes/themename/)Từ Admin Panel, hãy vào ... đó lưu lại là ok.Chúc bạn có 1 Archives page như ý.
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...