Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

wp_editor line break

0 phiếu
level-1 đã hỏi 21 Tháng 12, 2016 bởi Nguyễn Tiến Đạt Mới vào nghề (160 điểm)

Mình dùng hàm wp_editor() cho 1 custom_fields của 1 thằng posttype, nhưng mà khi nhập enter khi hiển thị ra ngoài front-ent thì nó không xuống dòng, có bạn nào biết thì giúp mình nhé.

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-2 đã trả lời 18 Tháng 1 bởi Công Pho SK Mới vào nghề (410 điểm)
cái này bạn phải dùng short code để gọi nó ra. vidu <?php echo do_shortcode($bien);?>
...