Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

2 hàng này có ý nghĩa gì và gọi nó hiển thị ra ntn trong functions.php?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 23 Tháng 12, 2015 bởi Khách
đã tag lại 28 Tháng 12, 2015 bởi hà đoàn ngọc
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Dòng thông tin;" href="/feed/" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Dòng phản hồi ;" href="/comments/feed/" />
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-12 level-power đã trả lời 28 Tháng 12, 2015 bởi hà đoàn ngọc Chuyên gia (21,580 điểm)

Đó là các dòng feed link (RSS link) cho site của bạn. Feed link mục đích để cho các ứng dụng khác đọc tin từ site của bạn. Bạn thử gõ URL [site-cua-ban.com]/feed sẽ ra nội dung của feed. Đó thực chất là các file XML có cấu trúc để các ứng dụng khác có thể hiểu được.

Để gọi ra các dòng này, bạn đặt hàm sau trong functions.php

add_theme_support( 'automatic-feed-links' );

 

level-1 đã bình luận 30 Tháng 12, 2015 bởi khương
cảm ơn bạn đã giải đáp
...