Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Add search box vào menu

0 phiếu
level-1 đã hỏi 24 Tháng 11, 2015 bởi Trần Lạc Hồng Mới vào nghề (120 điểm)

Chao các bạn.Mình là 1 newbie. Mình làm quen với web lâu rồi nhưng với wordpress thì mới toanh. Mình có 1 vấn đề, mong các bạn giúp đỡ.
Mình muốn add search box vào menu thì làm thế nào ạ ?

Cụ thể. mình muốn có 1 biểu tưởng search ở cuối menu, click vào nó sổ ra form search. như hình dưới đây. Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn nhiều.

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-12 level-power đã trả lời 24 Tháng 11, 2015 bởi hà đoàn ngọc Chuyên gia (21,580 điểm)

Bạn thêm tham số vào lời gọi wp_nav_menu để thêm HTML vào menu. Xem codex: https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_nav_menu

Bình thường bạn gọi menu ra dùng lời gọi wp_nav_menu(). Bạn có thể có các tham số này:

<?php

$defaults = array(
	'theme_location' => '',
	'menu'      => '',
	'container'    => 'div',
	'container_class' => '',
	'container_id'  => '',
	'menu_class'   => 'menu',
	'menu_id'     => '',
	'echo'      => true,
	'fallback_cb'   => 'wp_page_menu',
	'before'     => '',
	'after'      => '',
	'link_before'   => '',
	'link_after'   => '',
	'items_wrap'   => '<ul id="%1$s" class="%2$s">%3$s</ul>',
	'depth'      => 0,
	'walker'     => ''
);

wp_nav_menu( $defaults );

?>
Tham số bạn có thể dùng là 'items_wrap'. Bạn sửa thành thế này
'items_wrap' => '<ul id="%1$s" class="%2$s">%3$s<li><span class="my-search">Search Icon</span></li></ul>'
 
level-1 đã bình luận 25 Tháng 11, 2015 bởi Trần Lạc Hồng Mới vào nghề (120 điểm)
Cảm ơn bạn. :)

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...