Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Bài viết mới trong từng chuyên muc?

0 phiếu
level-3 đã hỏi 3 Tháng 11, 2015 bởi Người Vô Cảm Có hiểu biết (1,020 điểm)
Chào mọi người, mình muốn hiển thị bài viết mới của từng category ra trang chủ thì phải làm sao vậy m.n? Cảm ơn m.n nhiều!
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

+1 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 4 Tháng 11, 2015 bởi hungltmed Chuyên gia (19,630 điểm) TOP VOTED

bạn có thể thêm function lấy post theo category vào functions.php:

function wpb_postsbycategory($cat_name) {

// the query

$the_query = new WP_Query( array( 'category_name' => $cat_name, 'posts_per_page' => 10 ) ); 

// The Loop

if ( $the_query->have_posts() ) {

$string .= '<ul class="postsbycategory widget_recent_entries">';

while ( $the_query->have_posts() ) {

  $the_query->the_post();

   if ( has_post_thumbnail() ) {

   $string .= '<li>';

   $string .= '<a href="' . get_the_permalink() .'" rel="bookmark">' . get_the_post_thumbnail($post_id, array( 50, 50) ) . get_the_title() .'</a></li>';

   } else {

   // if no featured image is found

   $string .= '<li><a href="' . get_the_permalink() .'" rel="bookmark">' . get_the_title() .'</a></li>';

   }

   }

} else {

// no posts found

}

$string .= '</ul>';

wp_reset_postdata();

return $string;

}

sau đấy ở trang chủ, bạn đặt gọi function cho từng category:

echo wpb_postsbycategory('music');

echo wpb_postsbycategory('movie');

echo wpb_postsbycategory('news');

level-3 đã bình luận 4 Tháng 11, 2015 bởi Người Vô Cảm Có hiểu biết (1,020 điểm)
Cảm ơn bạn rất nhiều nha.

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...