Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Xóa Categories và Tags khỏi Admin Dashboard

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 21 Tháng 10, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn có thể tham khảo làm như sau

function my_manage_columns( $columns ) {

    unset($columns['categories'], $columns['tags']);

    return $columns;

}

function my_column_init() {

    add_filter( 'manage_posts_columns' , 'my_manage_columns' );

}

add_action( 'admin_init' , 'my_column_init' );

...