Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Hiển thị nội dung dựa trên Author Custom Post type

0 phiếu
level-1 đã hỏi 20 Tháng 10, 2015 bởi Khách

Tôi có 2 form: form đầu tiên để tạo user có role là "Author" và tạo 1 entry ABC. Form thứ hai cũng tạo user như form đầu tiên và tạo 1 entry gọi là CDE. Trong file author.php, tôi cần hiển thị các thông tin cá nhân của user như Name, Email...Vấn đề tôi gặp phải là làm thế nào để hiển thị riêng biệt user A và entry ABC  được tạo bởi form đầu tiên, với user B và entry CDE được tạo bởi form thứ hai. Tôi đã thử tùy chỉnh 1 mã code nhưng ko thành công.

<?php if( get_post_type() == 'ABC' ) {

<?php } elseif ( get_post_type() == 'CDE' ) { ?>

<?php } 

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 20 Tháng 10, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn hãy tùy chỉnh đoạn code như sau trong file author.php cho ABC và CDE.

<?php

// get the 'user_post_id' from the 'wp_usermeta' table

$post_id = get_user_meta($user_id, 'user_post_id', true);

// start the split logic

if( get_post_type($post_id) == 'ABC' ) 

elseif( get_post_type() == 'CDE' ) 

?>

Và sử dụng meta_key "user_type" như này 

<?php

// get the 'user_type' from the 'wp_usermeta' table

$user_type = get_user_meta($user_id, 'user_type', true);

// start the split logic

if( $user_type == 'judges' ) 

elseif( $user_type == 'submissions' ) 

?>

 

Chuyên mục HOT

...