Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Ẩn admin bar trong custom post type

0 phiếu
level-1 đã hỏi 14 Tháng 10, 2015 bởi Khách

Tôi có 1 custom post type tên là product và tôi muốn ẩn thanh admin bar cho tất cả user trong custom post type này.

Tôi đã thử làm như này nhưng không thành công

get_post_type( $post ) == 'product'

add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );

if ( get_post_type( $post ) == 'product' )

add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );

Tôi phải làm như nào?

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 14 Tháng 10, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn có thể tham khảo cách sau.

1. Thêm đoạn mã này vào file single.php

<?php

function hideAdminBar ($post_id)

{

    if (get_post_type ($post_id) == 'post')

    {

        add_filter ('show_admin_bar', '__return_false');

        /* For removing the top blank space. */

        echo '<style type="text/css" media="screen">

            html { margin-top: 0px !important; }

            * html body { margin-top: 0px !important; }

            </style>';

    }

}

?>

2. Sử dụng đoạn mã này trong vòng lặp 

<?php while ( have_posts() ) : the_post();?>

    <?php hideAdminBar (get_the_ID ()); ?>

    /* etc. */

<?php endwhile; ?>

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...