Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Đặt số lượng columns trong gallery

0 phiếu
level-1 đã hỏi 30 Tháng 9, 2015 bởi Khách
Làm thế nào để đặt số lượng column mặc định cho gallery không?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 30 Tháng 9, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn có thể làm như sau

function theme_gallery_defaults( $settings ) {

    $settings['galleryDefaults']['columns'] = 5;

    return $settings;

}

add_filter( 'media_view_settings', 'theme_gallery_defaults' );

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...