Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Sử dụng template riêng cho custom post type

0 phiếu
level-1 đã hỏi 28 Tháng 9, 2015 bởi Khách

Tôi tạo ra 1 custom post type và phân chia sử dụng trong 2 trang single-acme_product.php và trang archive-acme_product.php. 

Khi tôi upload 1 post từ custom post type mà tôi tạo thì nó lại hiện index.php. Đây là code tôi đã dùng:

function new_post_type_wp(){

    register_post_type('acme_product',

            array(

                'labels' => array(

                    'name' => __('Products'),

                    'singular_name' => __('Product')

                ),

                'public' => true,

                'has_archive' => true,

            )

        );

}

add_action('init','new_post_type_wp');

Làm thế nào tôi có thể điều hướng custom post type tới 2 trang tôi đã tạo?

Hỏi bạn bè:

2 Câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 28 Tháng 9, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn có thể thử sử dụng code như sau

<?php

  if( get_post_type == 'acme_product' ) {

    // Put the template code to display the custom post type post

  } else {

    // Code for all other posts

  }

?>

0 phiếu
level-1 đã trả lời 13 Tháng 10, 2015 bởi Viruslove Nd Mới vào nghề (190 điểm)
Bạn đã update permarlink chưa ? Bạn update xem ok không nhé

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...