Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Làm thế nào để hạn chế người dùng và quản trị viên tạo category mới?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 11 Tháng 9, 2015 bởi Khách

Tôi đã tạo một taxonomy (schedule_day_taxonomy) cho custom post type (schedule) như sau:

add_action( 'init', 'schedule_day_tax_func' );

function schedule_day_tax_func() {

    register_taxonomy(

        'schedule_day_taxonomy',

        'schedule',

        array(

            'hierarchical' => true,

            'label' => 'Day',

            'query_var' => true,

        )

    );

}

Bây giờ taxonomy "DAY" chỉ xuất hiện trong custom post type là Schedule. 

 

Và bây giờ mình muốn loại bỏ Add New Category cho tất cả người dùng thì phải làm như thế nào?

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-1 đã trả lời 11 Tháng 9, 2015 bởi Khách

bạn có thể kiểm tra:

 <?php if ( current_user_can( $taxonomy->cap->edit_terms ) ) : ?>

Code này để hiển thị Add New Category

Bạn có thể thiết lập các khả năng để phân loại schedule_day_taxonomy của bạn, khi bạn đăng ký nó. Ví dụ như sau:

add_action( 'init', 'schedule_day_tax_func' );

function schedule_day_tax_func() {

    register_taxonomy(

        'schedule_day_taxonomy',

        'post',

        array(

            'hierarchical' => true,

            'label' => 'Day',

            'query_var' => true,

            'capabilities' => array(

                'edit_terms' => 'edit_schedule_day_taxonomy',

            ),

        )

    );

}

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...