Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Làm thế nào để draft các post sau 1 năm.

+1 phiếu
level-1 đã hỏi 31 Tháng 8, 2015 bởi Khách
Mình đang muốn draft các post sau 1 năm trong Custom Post Type của mình, mình có thể làm điều đó như thế nào?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 31 Tháng 8, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

bạn thử sử dụng đoạn code sau: 

function amin_show_expire(){

  global $wpdb;

  $result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM wp_posts WHERE post_type = 'CUSTOM' AND post_status = 'publish'");

  if( !empty($result)) foreach ($result as $a){

      $show_time = get_the_time("Y-m-d", $a->ID );

      $show_time=date("Y-m-d", strtotime("+1 years", strtotime($show_time)));

      if ( $show_time < date("Y-m-d")){//compare 1 year after post with current time

          $my_post = array();

          $my_post['ID'] = $a->ID;

          $my_post['post_status'] = 'draft';

          wp_update_post( $my_post );

      }

  } // end foreach

}

add_action( 'init', 'amin_show_expire' );

Chú ý phần "CUSTOM", thay lại với Custom Post Type của bạn.

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...