Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Blog post date không theo định dạng của schema.org

+1 phiếu
level-1 đã hỏi 31 Tháng 8, 2015 bởi Khách

Tôi muốn hiển thị blog post sử dụng BlogPosting schema trên schema.org. Nhưng khi tôi sử dụng responsive_child_post_meta_data() function như này

<time itemprop="datePublished">%2$s</time>

Thì tôi nhận được 1 thông báo lỗi 

Error: The text content of element time was not in the required format: The literal did not satisfy the time-datetime format. Syntax of time-datetime: One of the following: month, date, yearless date, time, local date and time, time-zone offset, global date and time, week, non-negative integer, or duration. For more information and examples, see the section on the datetime value in the HTML specification.

Đây là lỗi gì và tôi phải khắc phục thế nào?

 

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

+1 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 31 Tháng 8, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm) TOP VOTED

Bạn có thể thử như thế này

<time itemprop="datePublished" class="published" datetime="<?php echo get_the_time('c'); ?>" content="<?php echo get_the_time('c'); ?>">

    <?php echo get_the_date(); ?>

</time>

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...