Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Ghi nhớ hoạt động của BuddyPress mỗi khi edit post của custom post type

0 phiếu
level-1 đã hỏi 31 Tháng 8, 2015 bởi Khách
Tôi có 1 custom post type là classified. Tôi muốn tạo ra một bản log qua stream của buddypress activity mỗi khi post thuộc custom post type được tạo ra hoặc đc sửa.

Có cách nào làm được như vậy không?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 31 Tháng 8, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn có thể sử dụng hook save_post như này

function jude_classified_activity_entry( $post_id, $post, $update ) {

    $slug = 'classified';

    if ( $slug != $post->post_type )

        return;

    bp_activity_add(

      // etc

    );

}

add_action( 'save_post', 'jude_classified_activity_entry', 15, 3 );

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...