Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Gửi email thông báo cho admin khi có người dùng thay đổi profile

0 phiếu
level-1 đã hỏi 28 Tháng 8, 2015 bởi Khách
Mình muốn gửi email thông báo cho admin khi người dùng update profile thì làm thế nào?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-9 đã trả lời 28 Tháng 8, 2015 bởi phuthinhbkdn Chuyên gia (13,520 điểm)

Chèn code này vào functions.php

function user_profile_update( $user_id ) {

        $site_url = get_bloginfo('wpurl');

        $user_info = get_userdata( $user_id );

        $to = $user_info->user_email;

        $subject = "Profile Updated: ".$site_url."";

        $message = "Hello " .$user_info->display_name . "\nYour profile has been updated!\n\nThank you for visiting\n ".$site_url."";

        wp_mail( $to, $subject, $message);

}

add_action( 'profile_update', 'user_profile_update', 10, 2);

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...