Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Làm thế nào để cho phép người dùng viết thêm custom post types cho jetpack?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 24 Tháng 8, 2015 bởi Khách
Mình đang sử dụng Jetpack trong website WordPress của mình, cho mình hỏi làm thế nào để cho phép người dùng viết thêm custom post types cho jetpack?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-1 đã trả lời 24 Tháng 8, 2015 bởi Khách

Bạn tham khảo đoạn code sau:

function wpse20150812_jetpack_publicize_support() {

    add_post_type_support( 'mycpt', 'publicize' );

}

add_action('init', 'wpse20150812_jetpack_publicize_support');

Thêm vào functions.php nhé.

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...