Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Tắt tính năng feeds trong wordpress

0 phiếu
level-1 đã hỏi 24 Tháng 8, 2015 bởi Khách
Mình muốn tắt tính năng feeds thì làm thế nào ?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-9 đã trả lời 24 Tháng 8, 2015 bởi phuthinhbkdn Chuyên gia (13,520 điểm)

Thử chèn code này vào function.php

 

 

 

function disableFeed() {
        wp_die(__('<h1>This feed is not available, please visit our <a href="'.get_bloginfo('url').'">Home Page</a>!</h1>'));
}
add_action('do_feed',      'disableFeed', 1);
add_action('do_feed_rdf',  'disableFeed', 1);
add_action('do_feed_rss',  'disableFeed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'disableFeed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'disableFeed', 1);

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...