Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Đếm số lượng post trong custom post type theo author.

0 phiếu
level-1 đã hỏi 14 Tháng 8, 2015 bởi Khách
Có cách nào để đếm số lượng post trong custom post type theo author không?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 14 Tháng 8, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Mình cũng tìm kiếm thấy trên WordPress có cách làm như sau:

<?php

global $wp_query;

$curauth = $wp_query->get_queried_object();

$post_count = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_author = '" . $curauth->ID . "' AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'");

?>

<h2>Post Count: <?php echo $post_count; ?></h2>

Bạn cần phải thay $curauth->ID  bằng Author ID, và thay đổi cả post_type.

Chúc bạn thành công.

...