Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Gặp vấn đề bài viết liên quan TAG

0 phiếu
level-3 đã hỏi 14 Tháng 8, 2015 bởi Người Vô Cảm Có hiểu biết (1,020 điểm)
Mình đang sử dụng 1 code bài viết liên quan đến tag. Nhưng lúc hiện bài viết lúc lại không hiển thị. Xin khắc phục lỗi này nhé!

Đoạn code sau:
<div>  
    <h3>Liên quan:</h3>  
    <?php  
        $orig_post = $post;  
        global $post;  
        $tags = wp_get_post_tags($post->ID);  
        if ($tags) {  
        $tag_ids = array();  
        foreach($tags as $tags_tag) $tag_ids[] = $tags_tag->term_id;  
        $args=array(  
        'tag__in' => $tag_ids,  
        'post__not_in' => array($post->ID),  
        'posts_per_page'=>2, // Số bài viết liên quan muốn hiển thị.  
        'caller_get_posts'=>1  
        );  

        $my_query = new wp_query( $args );  

        while( $my_query->have_posts() ) {  
        $my_query->the_post();  
        ?>          
        <div>  
            <a rel="external" href="<? the_permalink()?>"><?php the_post_thumbnail(array(90,90)); ?>  
            <?php the_title(); ?>  
            </a>  
        </div>         
        <? }  
        }  
        $post = $orig_post;  
        wp_reset_query();  
        ?>  
</div>
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 20 Tháng 8, 2015 bởi hungltmed Chuyên gia (19,630 điểm)
có thể do tag của post đấy ko còn bài viết liên quan nào để hiển thị?

ngoài ra thì bạn nên thay wp_reset_query() bằng wp_reset_postdata(), vì đây là custom WP_query
...