Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Hiển thị RSS trong tất cả các Post.

0 phiếu
level-1 đã hỏi 10 Tháng 8, 2015 bởi Khách
Có cách nào để hiển thị RSS trong tất cả các post không mọi người?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 10 Tháng 8, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

bạn dùng thử code dưới đây, nó sẽ hiển thị RSS vào phía dưới của tất cả các post:

function promote_feed($content,$class = "promote") {

    echo $content;

    if (is_single()) {

?>

        <div class="<?php echo $class; ?>">

            <h3>Enjoyed this article?</h3>

            <p>Please consider subscribing to our <a class="feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" title="Subscribe via RSS">RSS feed!</a></p>

        </div>

<?php

    }

}

add_filter('the_content','promote_feed');

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...