Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Hiển thị hay ẩn widget tại một số trang

0 phiếu
level-1 đã hỏi 23 Tháng 7, 2015 bởi Khách
Mình muốn lựa chọn hiển thị widget thị một số trang đặc biệt thì có cách gì không ?
Hỏi bạn bè:

3 Câu trả lời

0 phiếu
level-9 đã trả lời 23 Tháng 7, 2015 bởi phuthinhbkdn Chuyên gia (13,520 điểm)

Thử đoạn code này vào function.php xem 

Trước hết bạn phải kiểm tra tên của widget và tên của page bạn muốn tác động

 

add_filter( 'widget_display_callback', 'hide_widget_pages', 10, 3 );
function hide_widget_pages( $instance, $widget, $args ) {
 if ( $widget->id_base == 'pages' ) { // Thay đổi'pages' thành tên widget
   if ( !is_page( 'contact' ) ) {  // thay đổi thành trang muôn ẩn hiện
     return false;
   }
 }
}
0 phiếu
level-5 đã trả lời 24 Tháng 7, 2015 bởi Ngô Gấu Có hiểu biết (3,580 điểm)
Bạn sử dụng plugin Dynamic Widgets nhé
–1 phiếu
level-5 đã trả lời 23 Tháng 7, 2015 bởi Dương Tử Giang Có hiểu biết (3,190 điểm)
tạo page template cho trang đặc biệt đó :D

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...