Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

cải tiến search cho custom post types

0 phiếu
level-1 đã hỏi 21 Tháng 7, 2015 bởi Khách
Mình muốn tùy biến, cải tiến Search, để có thể Search cho các Custom Posts Type của mình, nhưng chưa biết làm như thế nào? Mong mọi người giúp đỡ.
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 21 Tháng 7, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Chào bạn, để search cho Custom Posts Type của bạn, bạn có thể tham khảo đoạn code sau:

<input type="hidden" name="post_type[]" value="post" />

<input type="hidden" name="post_type[]" value="page" />

<input type="hidden" name="post_type[]" value="books" />

<input type="hidden" name="post_type[]" value="video" />

 

<form role="search" method="get" id="searchform" action="<?php echo home_url( '/' ); ?>">

    <input type="text" name="s" id="s" <?php if(is_search()) { ?>value="<?php the_search_query(); ?>" <?php } else { ?>value="Search the site" onfocus="if(this.value==this.defaultValue)this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value=this.defaultValue;"<?php } ?> /><br />

 

    <?php $query_types = get_query_var('post_type'); ?>

    <input type="checkbox" name="post_type[]" value="posts" <?php if (in_array('post', $query_types)) { echo 'checked="checked"'; } ?> /><label>Posts</label>

    <input type="checkbox" name="post_type[]" value="pages" <?php if (in_array('page', $query_types)) { echo 'checked="checked"'; } ?> /><label>Pages</label>

    <input type="checkbox" name="post_type[]" value="books" <?php if (in_array('books', $query_types)) { echo 'checked="checked"'; } ?> /><label>Books</label>

    <input type="checkbox" name="post_type[]" value="video" <?php if (in_array('video', $query_types)) { echo 'checked="checked"'; } ?> /><label>Video</label>

 

    <input type="submit" id="searchsubmit" value="Search" />

</form>

 

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...