Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Rss lấy liên kết từ trang tin tức khác

0 phiếu
level-4 đã hỏi 12 Tháng 2, 2015 bởi metoo Có hiểu biết (2,430 điểm)
Các bạn cho mình hỏi làm thế nào để tạo được Rss lấy liên kết từ trang tin tức khác để hiển thị được tiêu đề của các bài viết từ trang web khác sang trang web của mình?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 12 Tháng 2, 2015 bởi tamnt Chuyên gia (20,400 điểm)

để làm được việc này, đầu tiên mở file functions.php của bạn và thêm các mã sau đây trong đó:

function print_post_title() {
global $post;
$thePostID = $post->ID;
$post_id = get_post($thePostID);
$title = $post_id->post_title;
$perm = get_permalink($post_id);
$post_keys = array(); $post_val = array();
$post_keys = get_post_custom_keys($thePostID);

if (!empty($post_keys)) {
foreach ($post_keys as $pkey) {
if ($pkey=='url1' || $pkey=='title_url' || $pkey=='url_title') {
$post_val = get_post_custom_values($pkey);
}
}
if (empty($post_val)) {
$link = $perm;
} else {
$link = $post_val[0];
}
} else {
$link = $perm;
}
echo '<h2><a href="'.$link.'" rel="bookmark" title="'.$title.'">'.$title.'</a></h2>';
} 

Các mã này phải được đặt trong các thẻ php.
Sau đó mở index.php của bạn và tìm đoạn mã sau

<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>

và thay thế nó với đoạn code này

<?php print_post_title(); ?>

Điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một của một plugin gọi là Page Links To.

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...