Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Sắp xếp search results theo title.

0 phiếu
level-1 đã hỏi 16 Tháng 7, 2015 bởi Khách
Mình đang muốn sắp xếp các Post trong Search Result theo title. mong mọi người chỉ giúp.
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 16 Tháng 7, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Chào bạn, hãy thử sử dụng code sau nhé:

<?php

add_filter('posts_orderby','my_sort_custom',10,2);

function my_sort_custom( $orderby, $query ){

    global $wpdb;

    if(!is_admin() && is_search()) 

        $orderby =  $wpdb->prefix."posts.post_title ASC";

    return  $orderby;

}

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...