Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Lấy địa chỉ IP của những người spam bình luận bài viết

0 phiếu
level-1 đã hỏi 10 Tháng 7, 2015 bởi Khách

Làm thế nào tôi có thể lấy được địa chỉ IP của những người spam bình luận trong Post của tôi? Tôi cố gắng sử dụng đoạn code này nhưng nó hoạt động không chính xác.

add_action('transition_comment_status', 'report_spam', 1);

function report_spam($new_status){

    if($new_status == 'spam'){

        //do something here with IP

    }

}

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 10 Tháng 7, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Chào bạn, bạn đang thiếu 2 thông số trong hàm report_spam mà bạn đang sử dụng.

Bạn có thể sửa lại như thế này

add_action('transition_comment_status', 'report_spam', 10, 3);

function report_spam($new_status,  $old_status, $comment){

    if($new_status == 'spam'){

        var_dump($comment->comment_author_IP);

        die;

    }

}

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...