Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Thêm hình thu nhỏ vào trong Rss Feed cho bài viết

0 phiếu
level-4 đã hỏi 11 Tháng 2, 2015 bởi metoo Có hiểu biết (2,430 điểm)
sửa nội dung 11 Tháng 2, 2015 bởi anhnd
Làm thế nào để thêm hình thu nhỏ vào trong Rss Feed cho mỗi bài viết?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 11 Tháng 2, 2015 bởi tamnt Chuyên gia (20,400 điểm)

Nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh thu nhỏ cho mỗi bài viết trong RSS Feed của bạn, chỉ cần thêm đoạn code dưới đây vào trong tập tin function.php của WordPress Theme mà bạn đang sử dụng:

 

function afublog_them_hinh_thu_nho_trong_rss($content) {

    global $post;

    if(has_post_thumbnail($post->ID)) {

        $content = '<p>' . get_the_post_thumbnail($post->ID) .

        '</p>' . get_the_content();

    }

    return $content;

}

add_filter('the_excerpt_rss', 'afublog_them_hinh_thu_nho_trong_rss');

add_filter('the_content_feed', 'afublog_them_hinh_thu_nho_trong_rss');

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...