Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Làm thế nào để tạo BREADCRUMB mà không cần dùng PLUGIN?

0 phiếu
level-4 đã hỏi 11 Tháng 2, 2015 bởi metoo Có hiểu biết (2,430 điểm)
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 11 Tháng 2, 2015 bởi tamnt Chuyên gia (20,400 điểm)

Bạn thử chèn đoạn code sau vào file function.php
<?php

function the_breadcrumb() {

        echo '<ul id="breadcrumbs">';

    if (!is_home()) {

        echo '<li><a href="';

        echo get_option('home');

        echo '">';

        echo 'Home';

        echo "</a></li>";

        if (is_category() || is_single()) {

            echo '<li>';

            the_category(' </li><li> ');

            if (is_single()) {

                echo "</li><li>";

                the_title();

                echo '</li>';

            }

        } elseif (is_page()) {

            echo '<li>';

            echo the_title();

            echo '</li>';

        }

    }

    elseif (is_tag()) {single_tag_title();}

    elseif (is_day()) {echo"<li>Archive for "; the_time('F jS, Y'); echo'</li>';}

    elseif (is_month()) {echo"<li>Archive for "; the_time('F, Y'); echo'</li>';}

    elseif (is_year()) {echo"<li>Archive for "; the_time('Y'); echo'</li>';}

    elseif (is_author()) {echo"<li>Author Archive"; echo'</li>';}

    elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged']))

                     {echo "<li>Blog Archives"; echo'</li>';}

    elseif (is_search()) {echo"<li>Search Results"; echo'</li>';}

    echo '</ul>';

}

?>

chèn đoạn dưới đây vào nơi bạn muốn hiển thị breadcrumbs, sau đó chạy thử

<?php the_breadcrumb(); ?>

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...