Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Hỏi về Widget logic và điều kiện để hiển thị widget

0 phiếu
level-1 đã hỏi 26 Tháng 6, 2015 bởi Khách

Mình đang muốn hiển thị một widget ở single post với custom post type, và một taxonomy rõ ràng, mình đang kiểm tra điều kiện như sau:

is_tax(taxonomy_name) || is_single() && in_term(term_name).

Tuy nhiên nó không hoạt động, mong mọi người giúp đỡ.

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 26 Tháng 6, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Chào bạn, code của bạn đang có vấn đề vì chưa lấy ra được custom post type, và bạn sử dụng in_termI() là không chính xác, để hiện thị widget bạn hãy thử đoạn code sau đây:

global $post;

if ( $post->post_type == 'your_post_type' // checks the post type of the post

     && is_single() // Checks if this is a single post

     && has_term( 'term-name or id or slug', 'my_taxonomy', $post->ID ) // Check if post has specific term

) {

    // Do something if our condition is true

}

Chúc bạn thành công.

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...