Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Đổi tiêu đề của widget và chèn HTML vào thì làm như thế nào?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 24 Tháng 6, 2015 bởi Khách

Xin hỏi mọi người, làm thế nào để đổi tên widget và chèn HTML vào?


Cảm ơn!

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 24 Tháng 6, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Chào bạn, để thay thế Widget Title, bạn sử dụng đoạn code sau, và custom lại HTML theo ý bạn nhé:

add_filter('widget_title', 'change_widget_title', 10, 3);

function change_widget_title($title, $instance, $wid){       

    return $title = str_replace('Widget Title', '<span style="color: red">Custom</span>', $title);

}

Chuyên mục HOT

...