Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Mình muốn hook và tạo action khi post author được thay đổi thì phải làm như thế nào?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 22 Tháng 6, 2015 bởi Khách
Xin chào mọi người, mình muốn hook và tạo action khi post author được thay đổi thì phải làm như thế nào?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 22 Tháng 6, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Chào bạn, bạn thử dùng code này xem nhé:

add_action('post_updated', 'prefix_on_update_author', 10, 3);

function prefix_on_update_author($post_ID, $post_after, $post_before)

{

    if ($post_after->post_author != $post_before->post_author) {

        // author đã được thay đổi.

        // Bạn có thể add code vào đây.

    }

}

...