Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Có thể ẩn Post View và Post Preview trong admin có được không?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 15 Tháng 6, 2015 bởi Khách
Có thể ẩn Post View và Post Preview trong admin có được không, xin mọi người giúp đỡ.

Cảm ơn!
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 15 Tháng 6, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Chào bạn, để ẩn Post View và Post Preview, bạn có thể sử dụng đoạn code sau, add vào funtions.php

function posttype_admin_css() {

    global $post_type;

    $post_types = array(

                        /* set post types */ 

            'post_type_name',

            'post',

            'page',

          );

    if(in_array($post_type, $post_types))

    echo '<style type="text/css">#post-preview, #view-post-btn{display: none;}</style>';

}

add_action( 'admin_head-post-new.php', 'posttype_admin_css' );

add_action( 'admin_head-post.php', 'posttype_admin_css' );

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...