Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Giới hạn search theo title có được không?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 8 Tháng 6, 2015 bởi Khách
Chào mọi người, mặc định WordPress sẽ hiển thị search theo cả nội dung, bây giờ mình chỉ muốn search theo title, thì có được không?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

+1 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 8 Tháng 6, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm) TOP VOTED

Chào bạn, để  search theo title bạn có thể sử dụng đoạn code sau nhé:

 1. function __search_by_title_only( $search, &$wp_query )
 2. {
 3.     global $wpdb;
 4.     if ( empty( $search ) )
 5.         return $search; // skip processing - no search term in query
 6.     $q = $wp_query->query_vars;    
 7.     $n = ! empty( $q['exact'] ) ? '' : '%';
 8.     $search =
 9.     $searchand = '';
 10.     foreach ( (array) $q['search_terms'] as $term ) {
 11.         $term = esc_sql( like_escape( $term ) );
 12.         $search .= "{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE '{$n}{$term}{$n}')";
 13.         $searchand = ' AND ';
 14.     }
 15.     if ( ! empty( $search ) ) {
 16.         $search = " AND ({$search}) ";
 17.         if ( ! is_user_logged_in() )
 18.             $search .= " AND ($wpdb->posts.post_password = '') ";
 19.     }
 20.     return $search;
 21. }
 22. add_filter( 'posts_search', '__search_by_title_only', 500, 2 );

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...