Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Có cách nào loại bỏ widget trong một số page đặc biệt không?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 26 Tháng 5, 2015 bởi Khách
Có cách nào loại bỏ widget trong một số page đặc biệt không?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 26 Tháng 5, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Chào bạn, bạn tham khảo đoạn code sau, và thay thế với page của bạn nhé:

<?php

add_filter( 'sidebars_widgets', 'disable_sidebar_widgets' );

function disable_sidebar_widgets( $sidebars_widgets ) {

        if ( is_page('about-me') )

                $sidebars_widgets = array( false );

                return $sidebars_widgets;

}

?>

...