Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Loại bỏ edit, view, trash và quick edit links bên trong Post Admin như thế nào?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 22 Tháng 5, 2015 bởi Khách
Loại bỏ edit, view, trash và quick edit links bên trong Post Admin như thế nào?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 22 Tháng 5, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Để bỏ edit, view, trash và quick edit links bên trong Post Admin, bạn add code sau nào fuctions.php nhé:

  1. add_filter( 'post_row_actions', 'remove_row_actions', 10, 1 );
  2. function remove_row_actions( $actions )
  3. {
  4.     if( get_post_type() === 'post' )
  5.         unset( $actions['edit'] );
  6.         unset( $actions['view'] );
  7.         unset( $actions['trash'] );
  8.         unset( $actions['inline hide-if-no-js'] );
  9.     return $actions;
  10. }

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...