Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Có cách nào hiển thị Search Term từ Google hay không?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 21 Tháng 5, 2015 bởi Khách

Làm thế nào để khi người dùng truy cập site của mình qua Google search thì từ khóa họ đã dùng để tìm kiếm sẽ được hiển thị kiểu:

"Welcome Google visitor! You searched for the following terms to get here:..."

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 21 Tháng 5, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Chào bạn, bạn thử sử dụng đoạn code sau nhé: 

  1. <?php
  2.     $refer = $_SERVER["HTTP_REFERER"];
  3.     if (strpos($refer, "google")) {
  4.         $refer_string = parse_url($refer, PHP_URL_QUERY);
  5.         parse_str($refer_string, $vars);
  6.         $search_terms = $vars['q'];
  7.         echo 'Welcome Google visitor! You searched for the following terms to get here: ';
  8.          echo $search_terms;
  9.     };
  10. ?>
...