Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Ẩn edit slug trong khi edit post như thế nào?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 18 Tháng 5, 2015 bởi Khách
Ẩn edit slug trong khi edit post như thế nào?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 18 Tháng 5, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm)

Chào bạn, bạn add code sau vào function.php để ẩn edit slug nhé:

function hide_all_slugs() {

global $post;

$hide_slugs = "<style type=\"text/css\"> #slugdiv, #edit-slug-box { display: none; }</style>";

print($hide_slugs);

}

add_action( 'admin_head', 'hide_all_slugs'  );

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...