Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Code bảo vệ thư mục Uploads trong Wordpress

0 phiếu
level-1 đã hỏi 16 Tháng 4, 2015 bởi Khách
Bác nào có code bảo vệ thư mục Uploads của Wordpress cho em xin với, em cảm ơn.
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-1 đã trả lời 16 Tháng 4, 2015 bởi Khách

Bạn thử dùng code này xem:

<Files ~ ".*..*">

  Order Allow,Deny

  Deny from all

</Files>

<FilesMatch ".(jpg|jpeg|jpe|gif|png|tif|tiff)$">

  Order Deny,Allow

  Allow from all

</FilesMatch>

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...