Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Cho em hỏi có Plugin nào thông báo thông tin đặt hàng của khách lên site không?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 15 Tháng 4, 2015 bởi Võ Đình Nghĩa Mới vào nghề (190 điểm)
sửa nội dung 15 Tháng 4, 2015 bởi hungltmed
Câu hỏi của em như tiêu đề.

ví dụ :
Khách A mua sản phẩm B với giá 200.000đ
thì tạo một dòng chữ chạy trên site với thông báo : bạn A vừa mua sản phẩm B với giá 200.000đ
Hỏi bạn bè:

2 Câu trả lời

+1 phiếu
level-12 level-power đã trả lời 17 Tháng 4, 2015 bởi hà đoàn ngọc Chuyên gia (21,580 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất 17 Tháng 4, 2015 bởi Võ Đình Nghĩa Câu trả lời hay nhất
 
Câu trả lời hay nhất

Theo như bạn mô tả lại thì bạn muốn hiển thị thông báo tới tất cả visitor rằng có một khách hàng vừa mua một sản phẩm. Bạn có thể dùng đoạn code sau

function list_recent_orders(){

    $args = array(

                    'post_type' => 'shop_order',

                    'post_status' => 'publish',

                    'posts_per_page' => 10

                    /*

                     * bo comment doan nay neu ban muon gioi han order da thanh cong (trang thai completed)

                     *

                     

                    ,'tax_query' => array(

                        array(

                            'taxonomy' => 'shop_order_status',

                            'field' => 'slug',

                            'terms' => array('completed')

                        )

                    )

                    

                    ***/

                );

                $loop = new WP_Query( $args );

                while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();

                    $order_id = $loop->post->ID;

                    $order = new WC_Order($order_id);

                    if(strtotime($order->order_date) < time() - 60 * 60 * 3){

                        // bo qua cac order truoc day 3h

                        break;

                    }

                    foreach( $order->get_items() as $item ) {

                        echo 'Khách hàng vừa mua ' . $item['name'] . ' với giá ' . $item['line_subtotal'] . ' đồng<br/>';

                    ?>


                    <?php }

                endwhile;

}

Bây giờ bạn chi cần gọi

<?php list_recent_orders();?>  

là được. Bạn có thể thay thế các giá trị mình fix ở trên, đồng thời sửa lại CSS. Hi vọng là giúp được bạn!

0 phiếu
level-12 level-power đã trả lời 15 Tháng 4, 2015 bởi hà đoàn ngọc Chuyên gia (21,580 điểm)

Bạn có thể thêm đoạn code sau vào vị trí mà bạn muốn hiển thị thông báo

<?php

$cart = WC()->cart;

foreach($cart->cart_contents as $product){

    echo "Bạn vừa mua " . $product["data"]->post->post_title . " với giá " . $product["data"]->price . " VND";

    echo "<br/>";

}

?>

Đoạn code trên sẽ hiển thị tất cả nội dung đơn hàng trong giỏ hàng của bạn ở tất cả các trang. Bạn có thể sửa để chỉ hiển thị sản phẩm mới add vào giỏ hàng (là sản phẩm cuối cùng trong mảng cart_contents) hoặc  sửa để chỉ hiển thị message ở một vài trang (sử dụng các conditional check của WP, hiển thị vài lần thôi... (sử dụng cookie)

Hi vọng mình trả lời đúng câu bạn cần

 

level-1 đã bình luận 16 Tháng 4, 2015 bởi Võ Đình Nghĩa Mới vào nghề (190 điểm)
Em cảm  ơn anh. Nhưng anh chưa hiểu chính xác ý em.
Anh xem demo trực tiếp tại đây : https://futabus.vn/Default.aspx
Ảnh demo : http://i.imgur.com/mClhWSV.png
level-12 level-power đã bình luận 16 Tháng 4, 2015 bởi hà đoàn ngọc Chuyên gia (21,580 điểm)
ah, như vậy là một site có nhiều khách hàng mua, và bạn muốn hiển thị liên tục các đơn hàng trên toàn hệ thống...Bạn muốn sử dụng Ajax để liên tục cập nhật, hay chỉ cần hiển thị khi KH refresh trang?
level-1 đã bình luận 17 Tháng 4, 2015 bởi Võ Đình Nghĩa Mới vào nghề (190 điểm)
Em muốn sử dụng ajax ạ. Anh hướng dẫn cụ thể giúp em nhé.

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...