Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Làm mới RSS Widget thường xuyên hơn

0 phiếu
level-1 đã hỏi 14 Tháng 4, 2015 bởi Khách
Làm thế nào để RSS Widget tự động cập nhật tin tức thường xuyên hơn?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 14 Tháng 4, 2015 bởi tamnt Chuyên gia (20,400 điểm)

Để RSS Feed cập nhật thường xuyên hơn, bạn có thể sử dụng đoạn code sau (thêm vào file functions.php):

add_filter( 'wp_feed_cache_transient_lifetime', create_function('$a', 'return 600;') );

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...