Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Hiển thị lượng view của mỗi post

+1 phiếu
level-1 đã hỏi 7 Tháng 4, 2015 bởi Khách
Em muốn ở mỗi post đều hiển thị lượt view bên cạnh, nhưng không muốn sử dụng plugin. Có code nào để lấy lượt view của post không ạ?
Hỏi bạn bè:

2 Câu trả lời

+1 phiếu
level-1 đã trả lời 7 Tháng 4, 2015 bởi Khách TOP VOTED

Để lấy lượt view của mỗi post bạn làm như sau:

Bước 1: thêm code sau vào file functions.php

function getPostViews($postID){
    $count_key = 'post_views_count';
    $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
    if($count==''){
        delete_post_meta($postID, $count_key);
        add_post_meta($postID, $count_key, '0');
        return "0 View";
    }
    return $count.' Views';
}
function setPostViews($postID) {
    $count_key = 'post_views_count';
    $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
    if($count==''){
        $count = 0;
        delete_post_meta($postID, $count_key);
        add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    }else{
        $count++;
        update_post_meta($postID, $count_key, $count);
    }
}

// Remove issues with prefetching adding extra views
remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0);

Bước 2: chèn code vào vòng lặp trong file single.php

<?php
          setPostViews(get_the_ID());
?>

Tiếp theo, nếu muốn hiển thị lượt view của mỗi post, bạn thêm code này vào vòng lặp trong file single.php:

<?php
          echo getPostViews(get_the_ID());
?>

level-5 đã bình luận 8 Tháng 4, 2015 bởi Ngô Gấu Có hiểu biết (3,580 điểm)
Ngoài cách này có cách nào khác không bạn? Vì sử dụng như này nếu nhiều người vào cũng 1 lúc thì web lag lòi mắt :D
0 phiếu
level-1 đã trả lời 4 ngày cách đây bởi Trịnh Ngọc Lợi
Test thử thôi :v

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...