Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Thêm search form cho một wp_nav_menu riêng

0 phiếu
level-1 đã hỏi 6 Tháng 4, 2015 bởi Khách
Làm thế nào để thêm search form cho một wp_nav_menu riêng?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 6 Tháng 4, 2015 bởi tamnt Chuyên gia (20,400 điểm)

Để thêm search form cho một wp_nav_menu, bạn có thể thêm đoạn code dưới đây trong file functions.php :

add_filter('wp_nav_menu_items', 'add_search_form', 10, 2);

 function add_search_form($items, $args) {

          if( $args->theme_location == 'MENU-NAME' )

          $items .= '<li class="search"><form role="search" method="get" id="searchform" action="'.home_url( '/' ).'"><input type="text" value="search" name="s" id="s" /><input type="submit" id="searchsubmit" value="'. esc_attr__('Search') .'" /></form></li>';

     return $items;

}

Sau đó nhớ đổi MENU-NAME thành tên menu.

Chuyên mục HOT

...