Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Tự động deactivate các widget

0 phiếu
level-1 đã hỏi 3 Tháng 4, 2015 bởi Khách
Có cách nào để khi em activate một theme thì toàn bộ widget mặc định trong WordPress đều tự động deactivate không ạ?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-1 đã trả lời 3 Tháng 4, 2015 bởi Khách

Việc deactivate các widget mặc định trong WordPress khi activate theme mới khá đơn giản, bạn có thể tham khảo đoạn code sau:

<?php

 

add_action( 'after_setup_theme', 'acme_remove_default_widgets' );

/**

 * When the theme is activated, all of the active widgets are deactived.

 *

 * @since    1.0.0

 */

function acme_remove_default_widgets() {

 

        if ( ! get_option( 'acme_cleared_widgets' ) ) {

 

               update_option( 'sidebars_widgets', array() );

               update_option( 'acme_cleared_widgets', true );

 

        }

 

}

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...