Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Thêm nút đăng kí RSS cho Tag Archives và Taxonomy Archives

0 phiếu
level-2 đã hỏi 31 Tháng 3, 2015 bởi toilatoi Mới vào nghề (720 điểm)
Làm thế nào để thêm nút đăng kí RSS cho Tag Archives và Taxonomy Archives?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 31 Tháng 3, 2015 bởi tamnt Chuyên gia (20,400 điểm)

Thêm nút RSS Subscription vào Tag Archives

Bạn mở tập tin tag.php trong thư mục theme và thêm đoạn mã sau vào trước vòng lặp:

$tag_id = get_query_var('tag_id');

echo '<div class="tag-feed"><p><a href="' . get_tag_feed_link( $tag_id) . '" title="Subscribe to this tag" rel="nofollow">Subscribe</a></p></div>';

?>

Nếu theme bạn đang dùng không có tập tin tag.php, nhưng có tập tin archive.php, thì hãy tạo một tập tin tag.php mới và dán tất cả các mã từ archive.php vào đó. Sau đó, bạn dán đoạn mã trên vào file tag.php mới tạo.
Nếu muốn thay chữ Subscribe bằng một icon thì bạn chỉ cần thay thẻ hình ảnh vào code là được.

Thêm nút RSS Subscription vào Taxonomy Archives

Truy cập thư mục theme và tìm kiếm tập tin có tên taxonomy- {tên taxonomy} .php (ví dụ: taxonomy-topics.php). Nếu bạn không có một template taxonomy thì hãy tạo một tập tin mới. Sao chép và dán nội dung ở tập tin archive.php vào tập tin mới này. Tiếp theo, hãy dán đoạn mã sau vào vòng lặp:

<?php

$term = get_term_by( 'slug', get_query_var( 'term' ), get_query_var( 'taxonomy' ) );

echo '<div class="topic-feed"><p><a href="' . get_term_feed_link($term->term_id, topics, $feed) . '" title="Subscribe to this topic" rel="nofollow">Subscribe</a></p></div>';

?>

Chuyên mục HOT

...