Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Giới hạn kết quả tìm kiếm cho các post type cụ thể trong WordPress

0 phiếu
level-2 đã hỏi 19 Tháng 3, 2015 bởi toilatoi Mới vào nghề (720 điểm)
Làm thế nào để giới hạn kết quả tìm kiếm cho các post type cụ thể trong WordPress?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 19 Tháng 3, 2015 bởi tamnt Chuyên gia (20,400 điểm)

Để giới hạn kết quả tìm kiếm cho các post type cụ thể trong WordPress, mở file functions.php của bạn và thêm vào mã sau đây:

function searchfilter($query) {

    if ($query->is_search && !is_admin() ) {
        $query->set('post_type',array('post','page'));
    }

return $query;
}

add_filter('pre_get_posts','searchfilter');

Chú ý dòng :

$query->set('post_type',array('post','page'));

Bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm bằng cách thay đổi các giá trị trong các biến mảng. 

 

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...