Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Làm thế nào để tắt tính năng search của wordpress?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 16 Tháng 3, 2015 bởi Khách
Chào mọi người, website của mình hiện không muốn sử dụng tính năng search, làm thế nào để tắt tính năng search đi? xin cảm ơn.
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 16 Tháng 3, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm) Câu trả lời hay nhất
 
Câu trả lời hay nhất

Để tắt tính năng search mặc định của wordpress, bạn thử add code sau vào file functions.php nhé:

function fb_filter_query( $query, $error = true ) {

if ( is_search() ) {
$query->is_search = false;
$query->query_vars[s] = false;
$query->query[s] = false;

// to error
if ( $error == true )
$query->is_404 = true;
}
}

add_action( 'parse_query', 'fb_filter_query' );
add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) );

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...