Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Tạo một tin nhắn ở phía trên ô post editor

0 phiếu
level-1 đã hỏi 10 Tháng 3, 2015 bởi Khách
đã tag lại 5 Tháng 10, 2015

Tôi muốn tạo một tin nhắn ở phía trên post editor (dưới phần title) với nội dung kiểu như: “Make sure you click 'Publish' to publish a new article once you've added it, or 'Update' to save any changes.” thì làm thế nào?

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 10 Tháng 3, 2015 bởi quynhpt Chuyên gia (15,360 điểm)

Để tạo tin nhắn như bạn muốn ở màn hình post editor, bạn có thể thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php và lưu lại:

function wptutsplus_text_after_title( $post_type ) { ?>

    <div class="after-title-help postbox">

        <h3>Using this screen</h3>

        <div class="inside">

            <p>Make sure you click 'Publish' to publish a new article once you've added it, or 'Update' to save any changes.</p>

        </div><!-- .inside -->

    </div><!-- .postbox -->

<?php

}

add_action( 'edit_form_after_title', 'wptutsplus_text_after_title' );

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...