Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Thêm nút “next page” vào post editor của WordPress

0 phiếu
level-1 đã hỏi 10 Tháng 3, 2015 bởi Khách
Từ phiên bản 3.8.1 WordPress đã bỏ nút “next page” ở post editor. Vậy có cách nào để tôi thêm lại nút “next page” này vào blog của mình không?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-4 đã trả lời 10 Tháng 3, 2015 bởi munhaudau Có hiểu biết (1,640 điểm)

Bác có thể thêm nút “next page” vào post editor của WordPress bằng cách thêm đoạn code sau vào file functions.php và lưu lại:

add_filter('mce_buttons','wysiwyg_editor');

 

function wysiwyg_editor($mce_buttons) {

    $pos = array_search('wp_more',$mce_buttons,true);

    if ($pos !== false) {

        $tmp_buttons = array_slice($mce_buttons, 0, $pos+1);

        $tmp_buttons[] = 'wp_page';

        $mce_buttons = array_merge($tmp_buttons, array_slice

 

($mce_buttons, $pos+1));

    }

    return $mce_buttons;

}

Chuyên mục HOT

...